A személyes adatok védelmének elvei

A személyes adatok védelmének elvei (a továbbiakban:Alapelvek“) describe the methods of acquiring, using and processing personal data via website https://trimakasi.eu/ (hereinafter „weboldal„)

Adatkezelő:

Trimakasi sro, székhely: Bílkova 855/19, 110 00 Prága 1 - Óváros, Csehország

vállalat azonosítója (ICO): 06947654

Áfa -regisztrált cég: CZ06947654

nyilvántartva a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C szakasz, 291883

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

szállítási cím: Trimakasi sro, székhely: Bílkova 855/19, 110 00 Prága 1 - Óváros, Csehország

telefonszám: +420 774 041 292

kapcsolattartási e-mail: info@trimakasi.eu

 

Szervezetünk a személyes adatok védelmét az adatok feldolgozásának kulcsfontosságú elemének tekinti. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Alapelveket, amelyek fontos információkat tartalmaznak a személyes adatok feldolgozásáról, beleértve az ezzel a kérdéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. PREAMBULA
  • Melyek a személyes adatok feldolgozását irányító legfontosabb dokumentumok?

Személyes adatainak kezelésekor a Cseh Köztársaság törvényeit, az alkalmazandó uniós jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és az Európai Tanács által elfogadott rendeletet (EU) 2016/679 (2016. április 27.) fogadjuk el a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: rendelet) és a sz. 480/2004. Sz., Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, módosítva.

 

 • Mi a személyes adat?

A személyes adatok minden olyan információt jelentenek, amelyek egy adott természetes személyt azonosítanak vagy képesek azonosítani. A személyes adatok közé tartozik (de nem csak ez számít személyes adatnak):

azonosító adatok, például név és vezetéknév, születési szám, születési dátum, nem, bejelentkezés

 • kapcsolattartási adatok, például cím (lakóhely vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail;
 • Egyéb adatokat, például a sütik használatával megszerzett információk, az IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző típusát, az eszközöket, az operációs rendszert, a weboldalhoz való hozzáférés idejét és számát, valamint egyéb hasonló információkat.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK BESZERZÉSE ÉS HASZNÁLATA
  • Hogyan szerezzük be a személyes adatait?

Személyes adatait általában megrendelés kitöltésével adja meg. Kérjük, tudassa velünk, ha a személyes adataiban valamilyen változás történik.

Webhelyünk látogatása és használata közben a személyes adatok egy részét cookie-k útján lehet megszerezni vagy felhasználni. A sütikről további részletek a jelen cikk 5. részében találhatók.

 • Mi az alapja és célja a személyes adatok feldolgozásának?
 • A szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül feldolgozhatjuk az áruk rendelésekor megadott személyes adatokat.Ezenkívül az Ön adatait a törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében (nyomon követés vagy adózási dokumentumok archiválása stb.), valamint törvényes jogaink védelme érdekében kezelhetjük.
 • Az Ön e-mailjét kifejezett beleegyezése nélkül használhatjuk termékeinkkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció terjesztésére, hasonlóan az Ön által megrendeltekhez. Önnek joga van bármikor megtagadni a kereskedelmi kommunikáció fogadását.
 • Ha beleegyezését adja akkor a weboldalon (általában a megrendelés kitöltésekor vagy felhasználói fiók megnyitásakor) megadott személyes adatait kereskedelmi kommunikáció és közvetlen marketingterjesztése vagy más, kifejezetten jóváhagyott célok érdekében dolgozhatjuk fel. Ha Ön 16 évesnél fiatalabb, akkor a törvényes képviselőjének beleegyezésére van szükségünk. Kétség esetén kérhetjük Önt, hogy igazolja életkorát.
 • A sütik használatával szerzett személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, amelyet Ön állíthat be a webhelyen (miután értesült a sütikről és lehetővé tette az alapelvekkel való megismerést). A sütik használatával megszerzett személyes adatok kezelésére akkor is jogunk van, ha Ön továbbra is használja a webhelyet, miután értesítést kapott a személyes adatok feldolgozásáról. A sütik használatával megszerzett személyes adatokat a felhasználói támogatás lebonyolítására, a felhasználói szokásokat elemző szolgáltatásaink javítására és marketing célokra használjuk fel.

Hacsak nem adja meg kifejezett hozzájárulását, nem használhatjuk személyes adatait más célokra, mint amelyekre azokat megszereztük.  

 • Meddig fogjuk használni adatait?

Az árucikkek megrendelésekor beírt személyes adatokat csak a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy törvényes jogaink védelme érdekében szükséges elkerülhetetlen időtartamig fogjuk használni.

Miután a fenti cikkel összhangban kifejezett beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez vagy kereskedelmi közlemények e-mail címére történő elküldéséhez, az adatokat a weboldal üzemeltetése során fel fogjuk használni.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ KAPCSOLATOS JOGAI
  • A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

Ha személyes adatainak feldolgozása az Ön személyes hozzájárulása alapján történik (jogi képviselő bevonása nélkül), akkor joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni.

A következőképpen vonhatja vissza hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez:

 • e-mailben, kapcsolatfenntartó e-mail címünkön;
 • telefonon, kapcsolattartó telefonszámunk tárcsázásával;
 • írásban, levelet küldve a kézbesítési címünkre;
 • Ami a kereskedelmi kommunikációt illeti, minden kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailben meghatározott módon (azaz a „törlés” gombra kattintva vagy más módon).

A hozzájárulás visszavonásával az adatok visszavonás előtti feldolgozásának jogi jellege nem érintett.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van tudni, hogy szervezetünk az Ön személyes adatainak feldolgozója-e. Ebben az esetben Ön jogosult hozzáférni személyes adataihoz, és különösen megismerni:

 • mi a személyes adatok feldolgozásának célja;
 • mi a kezelt személyes adatok kategóriája;
 • kik azok a címzettek (egyének vagy kategóriák), akik hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz;
 • meddig tárolják (archiválják) a személyes adatokat.

Kérésre átadjuk Önnek a feldolgozott adatok egy példányát. Ha egynél több példányra van szüksége, akkor felszámíthatunk valamilyen díjat (amely nem haladja meg a másolatok készítésére és leszállítására fordított költségeket).

 • Az adatok helyesbítésének joga

Ha személyes adatait pontatlannak vagy hiányosnak találja, akkor a téves adatok azonnali javítását vagy hiányzó adatok hozzáadását követelheti.

 • Az adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga

Önnek joga van bármikor tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, beleértve bármilyen automatizált feldolgozási technikát. Kifogása alapján megszakítjuk személyes adatainak feldolgozását az adott célok érdekében.

 • Törléshez való jog („az elfelejtés joga”)

Önnek joga van megkövetelni, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • személyes adataira már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták;
 • visszavonta hozzájárulását az adatok feldolgozásához;
 • tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen;
 • az adatokat illegálisan dolgozták fel.

Kötelességünk kielégíteni az Ön kérését, kivéve, ha a törlés megtagadásának jogalapja van.

 • A feldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van megkövetelni tőlünk, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, ha:

 • megtámadja személyes adatainak pontosságát;
 • a feldolgozás illegális, és az adatok törlése helyett korlátozást kell előírnia az adatok feldolgozására;
 • Szervezetünknek már nincs szüksége az adatokra a feldolgozáshoz, míg Önnek szüksége van a törvényes jogainak azonosításához, teljesítéséhez vagy védelméhez
 • tiltakozik az adatok feldolgozása ellen.

Ha a feldolgozás korlátozott, akkor csak az adatok mentését tehetjük meg. A további feldolgozás csak az Ön beleegyezésével vagy törvényi előírások alapján történhet.

Ha a korlátozás az Ön kifogása miatt következik be, akkor a korlátozás csak annyi ideig érvényes, amely szükséges ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy kötelesek vagyunk tiszteletben tartani a kifogását. .

Ha a korlátozás abból adódik, hogy megtámadta a személyes adatai pontatlanságát, akkor a korlátozás csak arra az időtartamra érvényes, amely szükséges az adatok pontatlanságának ellenőrzéséhez.

 • Átadás joga (port)

Önnek joga van megkapni személyes adatait, amelyeket strukturált, szabványos és számítógéppel olvasható formátumban küldenek el nekünk, hogy továbbítsák őket egy másik adatkezelőhöz.

 • Hogyan gyakorolhatja jogait?

A személyes adatokkal kapcsolatos jogait gyakorolhatja kapcsolattartó központjainkon keresztül. Minden információt és szolgáltatást indokolatlan késedelem nélkül eljuttatunk Önhöz.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az Ön személyes adataival kapcsolatos igényeinek. Ha azonban úgy érzi, hogy nem teljesítjük az Ön elvárásait, az üggyel az illetékes hatóságokhoz, különösen a Személyes Adatvédelmi Hivatalhozhttp://www.uoou.cz), fordulhat, amelynek feladata a személyes adatok védelmének felügyelete. Ez nem zárja ki, hogy közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Irodával lépjen kapcsolatba.

Ha az Ön lakóhelye, üzleti helye vagy a személyes adatok védelme állítólagos megsértésének helye Csehországon kívüli, azonban az EU egyik országában található, az üggyel az adott EU-ország illetékes felügyeleti szervéhez fordulhat.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK ELLENŐRZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
  • Hogyan ellenőrizzük és kezeljük a személyes adatait?

Az adatkezelő Az adatkezelő szerepét a vonatkozó szabályozás szerint látjuk el. Az Ön személyes adatainak adatfeldolgozója :

Česká pošta s.p.(Cseh Posta)

Zásilkovna s.r.o.

B&B media advertising s.r.o.

Más adatfeldolgozók számára is engedélyezhetjük az Ön személyes adatainak feldolgozását. Kérésére megmondjuk személyes adatainak feldolgozójának nevét.

Minden személyes és nem személyes adat szigorúan biztosított a csalás ellen. Személyes adatainak feldolgozása automatizált (elektronikus formában) vagy nem automatizált (papíralapú).

 • Kinek továbbítjuk személyes adatait?

A szerződésben meghatározott kereteken belül vagy más kötelezettségek teljesítése érdekében személyes adatait releváns harmadik feleknek, például szállítási szolgáltatóknak vagy a szerződés és a kötelezettségek teljesítésében részt vevő más szervezeteknek továbbíthatjuk. Személyes adatai soha nem kerülnek továbbításra jogosulatlan harmadik félnek.

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívül.

 

 1. SÜTIK
  • Mik azok a sütik

A sütik apró szöveges fájlok, amelyeket minden weboldal látogatójának PC-jén vagy más elektronikus eszközén tárolnak, és amelyek javítják a weboldal funkcionalitását.

Nem minden süti veszi fel a személyes adatokat. Egyes sütik csak a weboldal megfelelő működését teszik lehetővé. A sütik használatát megtagadhatja, ha bejelöli az internetes böngésző megfelelő mezőjét.

Megjegyzés: Ha megtagadja a sütik használatát, előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói le lesznek tiltva.

 • Milyen típusú sütiket használunk a webhelyen és milyen célokra?

Weboldalunk működése során (nem tartós) sütikethasznál, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a weboldal böngészési munkamenete befejeződik. A további használt süti állandó süti, amelyek az Ön eszközén maradnak, ha nem törli őket.

A weboldal által használt sütik a következők:

 • első féltől származó sütik - az ilyen típusú sütik a webhelyünk domainjéhez vannak rendelve; tartalmazzák az alapvető sütiket, a teljesítmény-sütiket, akár állandóak, akár nem tartósak;
  • nélkülözhetetlen sütik - lehetővé teszik a navigációt a webhelyen és az alapvető funkciók használatát. Nem azonosítják a felhasználót, és nem tartalmaznak személyes adatokat;
  • teljesítmény sütik - a weboldal használatának módszerének elemzésére szolgálnak (látogatók száma, a weboldalon töltött idő stb.); az ilyen típusú sütik által nyert adatok névtelenek;
 • harmadik féltől származó sütik - az ilyen típusú sütik egy harmadik fél domainjéhez, nem a weboldalunk domainjéhez vannak hozzárendelve, még akkor is, ha Ön éppen a weboldalunkat használja. Az ilyen típusú sütik segítenek elemezni weboldalunkat és testreszabott reklámot mutatni - funkcionális és célzott hirdetési sütik;
  • funkcionális sütik - a tartalom személyre szabására szolgálnak a bejelentkezési adatok, a földrajzi hely stb. megjegyzése révén. Az ilyen típusú sütik használata személyes adatok megszerzéséhez és feldolgozásához vezethet;
  • célzott hirdetési sütik - célzott hirdetések és reklámok megjelenítésére szolgálnak a weboldalon és azon kívül. Az ilyen típusú sütik használata személyes adatok megszerzéséhez és feldolgozásához vezethet. Megoszthatjuk a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat partnereinkkel a közösségi média, a reklámozás és az elemzések terén.
  • Az általunk használt Google-szolgáltatások

Weboldalunk a Google Analytics nevű szolgáltatást és szükség esetén a Google, Inc. (a továbbiakban:Google“) egyéb szolgáltatásait használja. Ezek a szolgáltatások a sütik által gyűjtött információkkal foglalkoznak.

Ha szeretné tudni, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk megszerzett adatokat, és hogyan módosíthatja a folyamatot, illetve hogyan szabhat meg korlátozást, olvassa el a Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó információkat cikket.

 

 

Az alapelvek 2018. május 3-tól lépnek hatályba.