Principiile protecției datelor cu caracter personal

Principiile protecției datelor cu caracter personal (în continuare „Principiile“) describe the methods of acquiring, using and processing personal data via website https://trimakasi.eu/ (hereinafter „site-ul web„)

Operator de date:

Trimakasi sro, sediu social: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 - Stare Mesto, Republica Cehă

ID organizație (ICO): 06947654

Societate înregistrată cu TVA: CZ06947654

înregistrat în registrul societăților menținut de Tribunalul orașului din Praga, secțiunea C, dosarul 291883

 

Detaliile de contact ale operatorului de date:

adresa de livrare: Trimakasi sro, sediul social: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 - Stare Mesto, Republica Cehă

număr de telefon: +420 774 041 292

e-mail de contact: info@trimakasi.eu

 

Organizația noastră consideră că protecția datelor cu caracter personal este un element cheie în prelucrarea datelor. Vă rugăm să citiți cu atenție Principiile, care conțin informații importante despre prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv drepturile și obligațiile legate de această problemă.

 

 1. PREAMBUL
  • Care sunt documentele cheie care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal?

Atunci când ne ocupăm de datele dvs. personale, respectăm legile Republicii Cehe, legislația aplicabilă a UE, în special regulamentul adoptat de Parlamentul European și Consiliul European (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (denumită în continuare „regulament”) și a Legii nr. 480/2004 Coll., Privind anumite servicii ale societății informaționale, cu modificările ulterioare.

 

 • Ce sunt datele personale?

Date cu caracter personal înseamnă toate informațiile care identifică sau au potențialul de a identifica o anumită persoană fizică. Datele personale includ (dar nu numai):

datele de identificare, cum ar fi numele și prenumele, numărul nașterii, data nașterii, sexul, datele de conectare

 • datele de contact, cum ar fi adresa (domiciliul sau adresa de livrare), numărul de telefon, e-mail;
 • Alte date, cum ar fi informațiile obținute prin utilizarea cookie-urilor, adresa IP (identificatorul de rețea) incl. tipul de browser, dispozitiv, sistem de operare, ora și numărul de acces la site-ul web și alte informații similare.

 

 1. Achiziționarea și utilizarea datelor personale
  • Cum obțineți datele mele personale?

Ne oferiți datele dvs. cu caracter personal prin completarea unei comenzi. Vă rugăm să ne informați în cazul unor modificări ale datelor dvs. personale.

În timpul vizitei și utilizării site-ului nostru web, unele dintre datele personale ar putea fi achiziționate sau utilizate prin intermediul cookie-urilor. Mai multe detalii despre cookie-uri pot fi găsite în articolul 5 din prezentul regulament.

 • Care este baza și scopul prelucrării datelor mele personale?
 • Ni se permite să procesăm datele personale introduse la comandarea mărfurilor fără consimțământul dvs. explicit în scopul îndeplinirea îndatoririlor noastre contractualede livrarea a bunurilor. În plus, vă procesăm datele în vederea îndeplinirii îndatoririlor stabilite de lege (în ceea ce privește urmărirea sau arhivarea documentelor fiscale etc.) precum și în scopuri protejării drepturilor noastre legale.
 • Ni se permite să folosim e-mailul dvs. fără consimțământul dvs. explicit pentru distribuirea comunicării comerciale despre produsele noastre similare cu cele comandate de dvs.. Aveți dreptul de a refuza oricând să primiți orice comunicare comercială.
 • Prin consimţământul si acordul dvs. putem prelucra datele cu caracte personal introduse pe site-ul web (de obicei atunci când completați comanda sau deschideți un cont de utilizator) în scopul distribuirii comunicare comercială și marketing direct, sau în alte scopuri aprobate în mod explicit de dvs. Dacă aveți mai puțin de 16 ani, avem nevoie de acordul reprezentantului dvs. legal.Dacă aveți îndoieli, vă putem cere să ne prezentați dovada vârstei dvs.
 • Datele personale achiziționate prin utilizarea cookie-urilor sunt procesate pe baza consimțământului dvs. pe care îl puteți furniza pe site (după ce ați fost informat cu privire la cookie-uri și ați permis să vă familiarizați cu Principiile). Avem dreptul de a prelucra datele cu caracter personal obținute prin utilizarea cookie-urilor și atunci când continuați să utilizați site-ul web după ce ați fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele dobândite prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopul efectuări de asistență pentru utilizatori, îmbunătățirea serviciilor noastre analizând obiceiurile utilizatorilor, precum și pentru marketing.

Dacă nu ne dați consimțământul explicit, nu avem voie să folosim datele dvs. personale în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziționate.  

 • Cât timp veți folosi datele?

Vom folosi datele cu caracter personal introduse atunci când comandăm bunuri numai în timpul inevitabil necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale și / sau în scopul protejării drepturilor noastre legale.

Odată ce ne-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor dvs. personale sau trimiterea de comunicări comerciale către e-mailul dvs. în conformitate cu articolul de mai sus, datele vor fi utilizate pe parcursul funcționării site-ului web.

 

 1. DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE
  • Dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza consimțământului personal (fără implicarea unui reprezentant legal) aveți dreptul să revocați acest consimțământ oricând.

Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale după cum urmează:

 • prin e-mail, disponibil la adresa de e-mail de contact;
 • prin telefon, apelând numărul nostru de contact;
 • în scris, prin trimiterea unei scrisori la adresa noastră de livrare;
 • În ceea ce privește comunicarea comercială, în modul specificat în fiecare e-mail care conține comunicări comerciale (de exemplu făcând click pe un butonul „anulează” sau în alt mod).

Prin revocarea consimțământului dvs., natura juridică a prelucrării datelor dvs. înainte de revocare nu va fi afectată.

 • Dreptul de a accesa datele personale

Aveți dreptul să știți dacă organizația noastră este un procesator al datelor dvs. personale. Dacă este cazul, aveți dreptul să obțineți acces la datele dvs. personale și, în special, să știți:

 • care este scopul prelucrării datelor dvs. personale;
 • care este categoria datelor cu caracter personal prelucrate;
 • cine sunt destinatarii (persoane fizice sau categorii) cărora li se permite accesul la datele dvs. personale;
 • cât timp vor fi stocate (arhivate) datele cu caracter personal.

La cerere, vă vom furniza o copie a datelor procesate. Dacă aveți nevoie de mai multe exemplare, vă putem percepe o taxă (care nu depășește costul cheltuit pentru realizarea și livrarea copiilor).

 • Dreptul la corectarea datelor

Dacă datele dvs. personale se găsesc inexacte sau incomplete, este posibil să solicitați corectarea imediată a tuturor datelor incorecte sau adăugarea tuturor datelor lipsă.

 • Dreptul de a obiecta împotriva prelucrării datelor

Aveți dreptul de a vă opune oricând împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, atâta timp cât datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, inclusiv orice tehnici de prelucrare automată. Pe baza obiecției dvs., vom întrerupe prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile date.

 • Dreptul la șterge („dreptul de a fi uitat“)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale dacă:

 • datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați revocat consimțământul pentru prelucrarea datelor;
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale;
 • datele au fost prelucrate ilegal.

Cu excepția cazului în care există anumite motive legale pentru refuzarea ștergerii, este de datoria noastră să vă satisfacem solicitarea.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul să solicitați de la noi restricționarea sau limitarea prelucrării datelor dvs. personale dacă:

 • contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și în loc de ștergere a datelor se impune impunerea unei limitări a prelucrării datelor;
 • organizația noastră nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, în timp ce dvs. aveți nevoie de date pentru identificarea, îndeplinirea sau apărarea drepturilor dvs. legale
 • vă opuneți prelucrării datelor.

Când prelucrarea este restricționată, tot ce ni se permite este să salvăm datele dvs. Prelucrarea ulterioară se poate face numai cu consimțământul dvs. sau dacă legea o impune.

Dacă restricția se datorează obiecției dvs., restricția va fi valabilă numai pentru perioada necesară pentru a ne asigura că suntem obligați să vă respectăm obiecția.

Dacă restricția se datorează contestării inexactității datelor cu caracter peronal, restricția va fi valabilă numai pentru perioada necesară pentru a vă asigura că datele sunt inexacte.

 • Dreptul de transfer (port)

Aveți dreptul de a obține datele dvs. personale, care ne sunt trimise într-un format structurat, standard și care poate fi citit de computer, pentru a fi transferate către un alt operator de date.

 • Cum îmi pot exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile legate de datele personale prin intermediul centrelor noastre de contact. Toate informațiile și serviciile vor fi livrate către dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vom face tot posibilul pentru a vă satisface nevoile cu privire la datele cu caracter peronal. Cu toate acestea, dacă considerați că nu vă îndeplinim așteptările, puteți aduce cazul autorităților competente, în special Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal (http://www.uoou.cz) al cărui rol este de a supraveghea protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru nu exclude contactarea directă a Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În cazul în care reședința, locul de desfășurare a activității sau locația presupusei încălcări a protecției datelor cu caracter personal se află în afara Republicii Cehe, într-una dintre țările UE, puteți aduce cazul dvs. la un organism de supraveghere competent din țara specifică a UE.

 

 1. CONTROLUL ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
  • Cum controlați și prelucrați datele mele personale?

Jucăm rolul de operator de date conform regulamentului respectiv. Procesator de date cu caracter personal este :

Poșta cehă s.p. (Czech Post)

Packeta sro

B&B media advertising sro

Ni se permite să autorizăm alți procesatori de date să proceseze datele dvs. personale. La cererea dvs., vă vom spune numele procesorului de date al datelor dvs. personale.

Toate datele, personale și non-personale, sunt strict protejate împotriva fraudei. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este fie automatizată (în formă electronică), fie neautomatizată (în format hârtie).

 • Cui transferați datele mele personale?

În cadrul domeniului stabilit de contract sau pentru a îndeplini alte sarcini, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către terți relevanți, de exemplu, furnizori de transport sau alte entități implicate în îndeplinirea contractului și a obligațiilor. Datele dvs. personale nu sunt transferate niciodată către o terță parte neautorizată.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate dincolo de Uniunea Europeană.

 

 1. COOKIES
  • Ce este cookies

Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe un computer sau un alt dispozitiv electronic al fiecărui vizitator al site-ului web, care ajută la îmbunătățirea funcționalității site-ului web.

Nu toate cookie-urile colectează date personale. Unele cookie-uri permit doar funcționarea corectă a site-ului web. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor bifând caseta respectivă din browserul dvs. de internet.

Notă: Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, unele funcții ale site-ului web pot fi dezactivate.

 • Ce tip de cookie utilizați pe site-ul dvs. web și în ce scopuri?

Folosim pe site-ul nostru cookie-uri de sesiune (non-persistente), care sunt șterse automat odată cu încheierea sesiunii de navigare pe site. Alte cookie-uri utilizate sunt cookie-uri persistente, care rămân în dispozitivul dvs., cu excepția cazului în care le ștergeți.

Cookie-urile utilizate de site sunt următoarele:

 • cookie-uri primare - acest tip de cookie-uri sunt atribuite domeniului site-ului nostru web; includ cookie-uri esențiale, cookie-uri de performanță, fie persistente, fie non-persistente;
  • cookie-uri esențiale - activați navigarea pe site și utilizarea funcțiilor de bază. Nu identifică un utilizator și nu includ date cu caracter personal;
  • cookie-uri de performanță - sunt utilizate pentru analiza metodei de utilizare a site-ului web (numărul de vizitatori, timpul petrecut pe site etc.); datele obținute de acest tip de cookie-uri sunt anonime;
 • cookie-uri terță parte - acest tip de cookie-uri este atribuit domeniului unei terțe părți, nu domeniului site-ului nostru web, chiar dacă sunteți prezent pe site-ul nostru. Acest tip de cookie-uri ajută la analizarea site-ului nostru web și la afișarea de publicitate personalizată - includ cookie-uri funcționale și cookie-uri publicitare vizate;
  • cookie-uri funcționale - sunt utilizate pentru personalizarea conținutului prin amintirea detaliilor de conectare, a locației geografice etc. Utilizarea acestui tip de cookie-uri poate duce la achiziționarea și prelucrarea datelor personale;
  • cookie-uri publicitare vizate - sunt utilizate pentru afișarea de reclame și reclame direcționate pe site și în exterior. Utilizarea acestui tip de cookie-uri poate duce la achiziționarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Putem partaja informațiile despre modul în care utilizați site-ul nostru web partenerilor noștri din domeniul social media, publicitate și analize.
  • Serviciile Google pe care le folosim

Site-ul nostru web folosește un serviciu numit Google Analytics și, atunci când este necesar, alte servicii furnizate de Google, Inc (în continuare „Google„). Aceste servicii tratează informații colectate de cookie-uri.

Dacă doriți să aflați cum sunt utilizate de Google datele achiziționate de la noi și cum să modificați procesul sau să impuneți o restricție, accesați Modul în care Google folosește informații de pe site-uri sau aplicații care utilizează serviciile noastre pentru a afla mai multe.

 

 

Principiile intră în vigoare începând cu 3 mai 2018.